Bất động sản Di Linh được đề xuất tăng giá lên gấp 2 lần trong khi thị trường bất động sản lao dốc?

Với việc khẩn trường tiến độ xây dựng tuyến đường cao tốc Dầu Dây – Liên Khương, Bất động sản tại Huyện Di Linh đang trong quá trình chuyển mình giữa biến động thị trường, mặt khác cùng với nguồn vốn nhà nước để đẩy nhanh tiến độ xây dựng thị trấn Di Linh trở thành Đô Thị loại IV năm 2025.
 
Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020
của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
 
Căn cứ Văn bản số 41/HĐND ngày 29/9/2022 của HĐND huyện về việc
góp ý Bảng giá đất điều chỉnh và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên
địa bàn huyện Di Linh.
 
Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 192/BCPTNMT ngày 29/9/2022 về việc báo cáo Kết quả xây dựng phương án đề xuất
bổ sung, điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng ngày 26/10/2022, UBND
huyện Di Linh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Phương án đề xuất bổ sung, điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa
bàn huyện Di Linh. Các Hạng mục đất tăng và giảm như thông tin trong hình ảnh
Theo các chuyên gia bất động sản Lâm Đồng đánh giá, Di Linh đang có thị trường bds giá cực rẻ, tiềm năng tăng giá trong tương lai rất tốt, giá bình quân trung bình 2-4 triệu/m2 so về phần đất ở. Các thông tin tăng giá theo dự kiến của nhà nước đưa ra dưới đây. (Nhấn vào đây” bang gia ” để tải về)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.